Thursday, December 3, 2009

Laporan Bidang Teknik dan Vokasional Tahun 2009

Ketua Bidang : En. Chang Cheng Yau
Ketua Panitia Kemahiran Hidup I : En. Malek bin M. Zahari
Ketua Panitia Kemahiran Hidup II : Pn. Hjh Suratti Bt. Basuki
Ketua Panitia Reka Cipta : En. Abdul Mutallib Bin Abu Bakar
Ketua Panitia Matematik Tambahan : En. Chang Cheng Yau
Ketua Panitia Prinsip Perakaunan : Pn. Fadzilah Bt. Shafiee
Ketua Panitia Perdagangan : Pn. Fadzilah Bt. Shafiee


A. Program Kurikulum

Panitia Kemahiran Hidup 
1. Kelas Bimbingan Projek PMR (Khusus untuk membantu pelajar lemah menyiapkan projek PMR).
2. Latih tubi berfokus peperiksaan.
3. Kelas Tambahan untuk pelajar PMR.
4. Program Gerak Gempur PMR (Soalan klon PMR dan soalan percubaan negeri lain).
5. Program Menggilap Sinar (PMR)
6. Program Menyemai Kasih (PMR)

Panitia Rekacipta
1. Lawatan Pentaksir Kawasan membantu pelajar-pelajar membuat kerja kursus SPM.
2. Kelas Bimbingan Kertas 2 SPM oleh Pentaksir Kebangsaan En. Amin B. Ariffin. 
  Peringkat Daerah Kinta Selatan.
3. Gerak Gempur 1 dan Gerak Gempur 2 (Soalan JPN)
4. Program Menggilap Sinar (SPM)
5. Teknik Menjawab Soalan SPM

Panitia Prinsip Perakaunan
1. Latih tubi berfokus peperiksaan
2. Learning to Score
3. Program Menggilap Sinar
4. Program Menyemai Kasih
5. Perbincangan Cara Permarkahan Dua Pensijilan.
6. Gerak Gempur 1 dan Gerak Gempur 2 (Soalan JPN)

Panitia Perdagangan
1. Latih Tubi Topikal
2. Kelas Pengayaan.
3. Teknik Menjawab Soalan Kertas 2.

Panitia Matematik Tambahan
1. Latih Tubi Topikal
2. Program Gerak Gempur SPM (Soalan klon SPM dan soalan percubaan negeri lain).
3. Program Menyemai Kasih (SPM)
4. Practice Module Answer To Score (ATS 2009)
5. Program WAJA 2009
6. Teknik menjawab soalan Peperiksaan SPM
7. Projek Matematik Tambahan 2009 untuk pelajar Tingkatan 5.B. Program Kokurikulum

Panitia Kemahiran Hidup 
1. Pertandingan Memasak Peringkat Daerah (Memenangi Tempat Ketiga)
2. Hari Kokurikulum – Mengadakan kelas ukiran buah-buahan dan sayur-sayuran.
3. Kuiz Kemahiran Hidup Pelajar PMR

Panitia Matematik Tambahan
1. Minggu Sains dan Matematik
2. Program Motivasi Matematik Tambahan SPM di SMJK Yuk Kwan, Batu Gajah.
3. Taklimat Pemantapan Guru dalam P&P Matematik Tambahan Daerah Kinta Selatan 2009.
4. Bengkel Guru ”Topical Workshop for Additional Mathematics” Untuk Peperiksaan SPM 2009.
5. Bengkel Matematik Tambahan Untuk Guru-Guru Daerah Kinta Selatan Tahun 2009.

Panitia Perdagangan
  Tiada

Panitia Prinsip Perakaunan
1. Kem Latih Tubi Peringkat Daerah Kinta Selatan di SMK Tronoh
2. Taklimat Dua Pensijilan – Instrumen Pentaksiran 3756/2 Prinsip Perakauanan Kertas 2 (SPM) dan
  Program Gerak Gempur di Tower Regency Hotel, Ipoh..
3. Kursus Orientasi Semakan Semula Sukatan Baru Pelajaran Prinsip Perakaunan 2010.

Panitia Rekacipta
1. Kem Motivasi dan Teknik Menjawab Soalan SPM Reka Cipta Kertas 1 Peringkatan Daerah.

No comments:

Post a Comment