Tuesday, December 1, 2009

MISI SEKOLAH

Kami bersama-sama melaksanakan system pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan dalam bidang:

i. Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan, telus dan tulus.
ii. Akademik yang berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran, yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang.
iii. Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan.
iv. Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif.
v. Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional.

No comments:

Post a Comment